Politica de confidentialitate

Toate datele personale pe care ni le furnizaţi în calitate de utilizator/vizitator beneficiază de prelucrare numai în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor asociate Site-ului. 

Prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe Site, utilizatorul declară că îşi dă, în mod expres şi neechivoc, consimţământul ca datele sale cu caracter personal in următoarele scopuri: 

  • Stabilirea contactului cu clienţii;
  • Prelucrarea comenzilor; 
  • Participarea la concursuri, promoţii; 
  • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc); 
  • Transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Site-ului şi a tertilor cu care Site-ul  are relaţii de orice natură (inclusiv comerciale). 

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe Site, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai în conformitate cu prevederile legale, in particular cele reglementate prin legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Confidenţialitatea informaţiilor pe care ni le furnizaţi este garantată. Înregistrarea şi stocarea acestor informaţii se realizează exclusiv în scopurile precizate mai sus. În eventualitatea în care nu sunteţi de acord, vă rugăm să nu vă introduceţi datele personale şi să ne contactaţi în vederea identificării altor modalităţi prin care să puteţi beneficia de produsele noastre.

Daca aveţi întrebări sau nelămuriri în legatură cu aceşti termeni de confidenţialitate, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email baschetiromania@gmail.com